היי, זה עמוד החוברות של "חברת" מיקסיו טים קומיקס.

איזה חוברות יש?

הרפתקאות אקסנרג'י, הסיפר של אליקס-וומן, ארינסו - המלחמה.

מה יש בנתיים:

-הרפתקאות אקסנרג'י 1.

---בקרוב יצאו לפי הסדר:

-הרפתקאות אקסנרג'י 2.

-הסיפור של אליקס-וומן 1.

-ארינסו - המלחמה 1.